Geraakt door de VOC-tijd

april, 2018

Publicaties:
- Leeuwarder Courant 4 mei 2018 (klik hier voor het artikel);
- Het Parool, 21 april 2018 (klik hier voor het artikel)
Koninklijk Portret

2013

Publicaties:
- Friesch Dagblad (klik hier voor het artikel)


Napoleon

mei, 2009

Broerenkerk, Zwolle
tentoonstelling, in samenwerking met het Zwols Symphonie Orkest


Earth

2008

Lek_Art Culturele Manifestatie Culemborg
gastconservator: Herma Bijl HKU Utrecht
in samenwerking met: Audax Textiel Museum, Tilburg

Waar natuurlijke wetmatigheid heerst, ontbreekt iedere keuze, intentie en moraliteit. De natuur kent goed noch kwaad en oordeelt niet. Alleen mensen oordelen en handelen. Laat je geweten spreken en luister naar de wereld die ziek is. Wij kunnen deze wereld helpen, en daarmee onszelf.

De aarde is ziek. Uitlaatgassen tasten de ozonlaag aan, hemelwater verzuurt, bomen worden ziek en sterven af. De mens pleegt roofbouw op de wereld, fossiele brandstoffen en andere bodemschatten raken uitgeput. Houtkap veroorzaakt verwoestijning, er komt droogte, water wordt kostbaar. Diersoorten sterven uit. Aan een andere kant van de wereld smelt de ijskap, de Noordpool gaat ten onder in de oceaan. Antarctica wordt steeds groener, de zeespiegel stijgt, rampen als overstromingen dreigen of zijn al aan de gang. Ze treffen ook de mens. Slachtoffers raken alles kwijt of vinden de dood.

Het resultaat, Earth, is een kunstwerk, een aardbol, 2.50 meter in doorsnede, 8 meter in omtrek. Op het oppervlakte, in een breisel dat het Textielmuseum in Tilburg mee hielp ontwikkelen, mijn boodschap: de bomenkap, overstromingen, mijnbouw, gas- en olieboringen, etc.: het moet stoppen!


Cycle

2006

Lek_Art Culturele Manifestatie Culemborg
gastconservator: Chris Will Boymans van Beuningen
ontvanger van de publieksprijs "TIME"


De Blauwe Schuit

2005

Uitgeverij: Passage
Cover: gedichtenbundel